Historia

Dwór OSTOYA

Nazwa naszego zielonego kompleksu, sięga do historii tego miejsca i zarazem podkreśla jego wyjątkowy charakter. Mieszczący się na jego obszarze Dwór Ostoya zwany inaczej jasionowskim, który powstał w drugiej dekadzie XIX w. z inicjatywy Zofii Czosnowskiej, jest jednocześnie najstarszą wizytówką tego miejsca.

Klasycystyczny i osadzony w staropolskiej tradycji dwór hrabiny Czosnowskiej miał niewielkie rozmiary i zwartą bryłę. Stanisław Jędrzejowicz – kolejny właściciel majątku – zlecił całkowite przekształcenie budowli, która ze skromnego dworu stała się reprezentacyjną rezydencją pałacową o nowoczesnej, asymetrycznej i eklektycznej bryle zachwycającą do dziś.

Pałac Jędrzejowiczów zyskał skomplikowaną i rozczłonkowaną strukturę z wieżą w narożniku południowo-wschodnim. Przeciwwagą dla wieży jest ryzalit po północnej stronie elewacji frontowej. Najbogatszą neorenesansową dekorację zyskał poprzeczny aneks po północnej stronie gmachu, przepruty dużymi oknami w typie porte-fenêtre o arkadowym zakończeniu. Ponad oknami znajdują się dekoracyjne plakiety ozdobione girlandami, a między nimi medaliony z rzeźbionymi główkami.

Dwór OSTOYA
Dwór OSTOYA JASIONKA

Ogrody

Ogrody OSTOYA

Największym atutem naszego Zielonego Kopleksu Dwór Ostoya, jest ogromny 4,5 hektarowy park z zabytkowym drzewostanem. Ogród krajobrazowy założono wraz z budową dworu na mało urozmaiconym, płaskim terenie, pozbawionym cieku wodnego. Starodrzew pochodzący z XIX i początku XX wieku rozmieszczony jest na obrzeżach, tworząc kulisy dla architektury pałacu. Centrum założenia zajmuje Dwór Ostoya otoczony rozległymi trawnikami podkreślającymi ekspozycję rezydencji. W drzewostanie dominują gatunki krajowe drzew liściastych.

Gatunki obce reprezentuje zaledwie kilka drzew. Kilkanaście drzew uznanych zostało za pomniki przyrody, które dosadzane były w późniejszym czasie. Park dworski zamieszkuje unikatowa grupa ptaków. Fakt ten potwierdzili przebywający w Rzeszowie na sympozjum ornitologicznym skandynawscy profesorowie.